Oudeschoot

                 

Op de toren van de Nederlands Hervormde kerk in Oudeschoot, Heerenveen, staat een paard.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (juli 1997), april 2004
        
Menno van Coehoorn van Scheltinga:
Het orgel uit de Marturiakerk in Assen is afkomstig uit de Hervormde kerk (Schoterlandse kerk) van Heerenveen en werd in 1972 geplaatst. De voorgeschiedenis van dit instrument speelt zich dus af in Heerenveen. De kerk te Heerenveen werd in 1969 afgebroken, waardoor het orgel te koop kwam.

1790: Er werd een orgel in gebruik genomen dat geschonken werd uit een aanzienlijk legaat van wijlen Martha Kinnema van Scheltinga ter nagedachtenis van haar man, wijlen Menno van Coehoorn van Scheltinga, in leven Grietman van Schoterland. Diens grootvader Menno baron van Coehoorn was een bekend vesting-bouwkundige in de 17e eeuw die ook nog de vesting Coevorden verbeterde. Op één der pijpen bevond zich de volgende inscriptie: "Dese erste pijp is in ‘t orgel geset doer Menno van Coehoorn van Scheltinga oud 12 jr. Anno 1790". Toen het orgel klaar was, werd het orgel gekeurd door N. A. Knock, oud Grietman van Ooststellingwerf. Daarna werd het orgel ingespeeld op 24 september 1790 door Sybe de Vries, organist te Leeuwarden en Gosling Jans, organist te Dokkum. De ingebruikname vond plaats op 13 oktober 1790.