Franeker

        

Op het koor van de Martinikerk van de Protestante Gemeente in Franeker staat het stadswapen, met daarin een klok.
Franeker staat bekend als de klokkendieven. In de Middeleeuwen hebben de Franekers Harlingen overvallen en geplunderd. Friesland ging toen gebukt onder de strijd tussen de Vetkopers, waartoe Harlingen behoorde en de Schieringers. Als buit namen ze onder andere de klokken uit de Dom van Almenum mee. Franeker voert nog steeds een stadswapen, waarop een gouden klok op een blauw veld. Johan Winkler stelt dat het stadswapen de oorsprong is van de spotnaam. Anderen beweren, dat de Franekers de klokken van het naburige Tsjum hebben gestolen (bron: situ-harns).

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2013
Het stadswapen van Franeker bevat een klok. Dit stadswapen zit op het stadhuis.
bron: International Civic Heraldry