Lemmer

                        

Op de toren van de hervormde kerk in Lemmer staat een vaantje met daarin het gemeentewapen van Lemsterland. Op een zijbeuk staat een zeilschip.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt over het zeilschip: "In 1758 werd de in 1716 gebouwde kerk van Lemmer aan de noordzijde uitgebreid met een dwarsbeuk. De kerktoren was al bekroond met een windvaan met daarin het wapen van Lemsterland. Op het dak van de nieuwe dwarsbeuk kwam op een gesmede stervormige nokbekroning een scheepswindvaan... De sierlijke windvaan is aan de tuigage te herkennen als een kofschip. Het achterschip lijkt wat hoog, waarschijnlijk doordat de koperslager het dekhuis heeft laten doorlopen tot het roer. Bij meer windvanen in de vorm van schepen zijn afwijkingen van hun voorbeelden te zien. Dikwijls ontstonden die doordat de windvaan de nodige stevigheid en samenhang moest hebben en de silhouetwerking ook goed moest zijn. Om deze redenen is het ook dat de vlag die het Lemster kofschip voert onjuist een andere kant uitwaait dan de vleugels aan de mast. Lemmer was in de 18de eeuw de thuishaven van menig kofschip."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 1994

Het wapen van Lemsterland is "van zilver beladen met een arm van keel komende van de regter zijde van het schild, dragende op zije hand een wereldkloot van goud. Het schild gedekt met een kroon van goud."
bron: International Civic Heraldry