Workum

        

Op de toren van de voormalige gereformeerde kerk in Workum staat een vaan.

Na de eenwording van de Gereformeerde en de Ned. Hervormde Kerk in 2005 tot de PKN gemeente in Workum werd de kerk in 2006 verkocht. In 2007 werd op dezelfde locatie het appartementencomplex 'Noarderburch' gerealiseerd. De noktoren is nog origineel terwijl de voorgevel een replica is van de gevel van de oorspronkelijke kerk.
terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's (april 1993, juli 2004) september 2020