Workum

                

Op de toren van de grote kerk in Workum staat het stadswapen van Workum met een wapperende vaan.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's (april 1993); vaan rechts juli 2004, september 2020


foto: Hans Speerstra

Hans Speerstra: ik vond een foto van 1974 van de vaan die opnieuw met bladgoud was bekleed en nog geplaatst moest worden. Rechts van de houder lijkt wel iets van het workumer stadswapen zichtbaar (de lelies zijn heel duidelijk wanneer je je realiseerd dat de omtrek van de lelies is weggehaald). Links is de adelaar die ook in het Workumer stadswapen zit. Bij het vergroten van de vaan zie je ook hier en daar wat initialen staan.

Het stadswapen van Workum

bron: International Civic Heraldry