Terband

                

Op de toren van de rotondekerk in Terband staat een zandloper met een vleugel.
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) zijn de windvanen van Aalsum, Akkrum en Terband ontstaan door toedoen van de Leeuwarder architect Thomas Romein (1811-1881). Ze zijn respectievelijk van 1843, 1835 en 1843. Hun vorm is die van een zandloper met daaraan één vleugel, het symbool van de voortvliedende tijd. Op een niet uitgevoerd eerste ontwerp van Thomas Romein voor de voorgevel van de kerk van Pietersbierum uit 1845 komt ook een windvaan in de vorm van een zandloper met vleugel voor.
terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 1992
   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.