Lioessens

        
Op het nokeind van de hervormde kerk in Lioessens staat een vaan met dorpswapen van Lioessens.

terug naar Vaantjeskaart van 
Nederland   foto's februari 2015; info Weiko Piebes augustus 2013 op een rondtocht door Friesland.


Het dorpswapen van Lioessens
Volgens Heraldry of the world zijn de kleuren en de balk afgeleid van het wapen van Oostdongeradeel. Tevens slaat de balk op de weg die dwars door het dorp loopt. De klavers zijn afkomstig uit het wapen van de familie Gerroltsma. De sleutel is het symbool van de kerkpatroon, de H.Petrus.
bron: Wikimedia
Dorpstrjitte 50