Schagen

        

Op de toren van de Grote Kerk in Schagen staat een vaan. Gesuggereerd is dat het ridder Magnus voorstelt waaraan graaf Willem van Holland het wapen van Schagen verleende voor zijn heldendaden bij het beleg van Damiate in 1219. Moet nog geverifieerd worden.
Tegenwoordig is de wereldwinkel in de kerk gehuisvest.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (maart 1999) juli 2006

Het wapen van Schagen zou volgens een legende verleend zijn door graaf Willem van Holland aan Magnus van Schagen voor zijn heldendaden bij het beleg van Damiate in 1219.


bron: International Civic Heraldry
                
bron foto's en tekst voormalige site http://home.wandoo.nl/kerken.schagen. De Grote Kerk (Neo-Gotiek 1895-1897). De kerk op de Markt is al enige jaren een rijksmonument en is een schepping van ir. J.A.G. van der Steur, die o.a. in Haarlem, Bloemendaal veel gebouwen ontworpen heeft, maar ook bijvoorbeeld uitvoerend architekt was van het Vredespaleis in den Haag. De toren(65 meter hoog) is sinds de Bataafse republiek (1798) eigendom van de burgerlijke gemeente. De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente Schagen c.a.