Woubrugge

                

Op de toren van de NH-kerk in Woubrugge staat een zeilschip. De windvaan is gemaakt in 1653 en is een herinnering aan de ambachtsheer Johan van Wassenaar

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2003
        


Bovenop de kerktoren staat een schip als windvaan. Dit schip is 67 centimeter hoog, 1.05 meter lang en het weegt 7,9 kilogram. Het is gemaakt van rood koper. Het schip is niet zoals velen denken een herinnering aan de bloeitijd van de visserij, maar het is een herinnering aan de ambachtsheer Johan van Wassenaar. Deze heeft eenmaal in zijn leven een roemrijke tocht naar Spanje gemaakt. Het schip koste in die dagen f 33,-.

De bal op de kerktoren is eveneens van roodkoper. De bal heeft een doorsnede van 57 centimeter en weegt 31 pond. (15,5 kg). Deze bal koste f 31,-. Zowel het schip als de bal zijn vervaardigd door Ary Joostenz tot Leijden. Zijn rekening luidt: 22 october 1653 "een knoop (koperen bal) onder 't Vaen gelevert weegt 31 pont 't pont een gulden, synde f31,-, noch 't schip op den toorn gelevert, synde f 33,-, same 68 gulden".

De spits was bedoeld als heenwijzing naar de hemel, wat blijkt uit dit versje:
Die hoghe torre, die daer staat,
Wijst ons onse erve daer boven,
Daer díngle(engelen) Gode love.
Daer wi(wij) na selen(zullen) poghen.


De toren van de kerk is in 1985 gerestaureerd. Met deze restauratie was een bedrag van f 255.000,- gemoeid, inclusief het opknappen van het uurwerk. De toren komt te midden uit het dak en steunt in de kap. Schuine balken steunen op de 70 centimeter zware muren. De hoeken zijn uitwendig versterkt met steunmuren en inwendig met pilasters.

Sinds 1 Mei 1798 is de burgerlijke gemeente eigenaar van de toren.

Uit: beschrijving van de NH kerk van Woubrugge -door: Henk van der Nagel
Foto's: Museum O.C. van Hemessen - Woubrugge

        
Bron: foto's van de restauratie van de kerk in 1985 (voormalige website Van der Vechte)
Foto's: Museum O.C. van Hemessen - Woubrugge.