Middelburg

                 

Op de toren van de Oostkerk in Middelburg staat een leeuw en de vrijheidshoed.

De leeuw met kroon, pijlenbundel en zwaard zal verwijzen naar de Nederlandse leeuw of generaliteitsleeuw van de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden. De hoed op de draai-as zal de vrijheidshoed zijn zoals in het zegel van de Bataafse Republiek in 1796 met de Nederlandse vrijheidsmaagd.

De kerk is buiten gebruik werking gesteld 8 januari 2017, toen de laatste kerkdienst van de PKN is gehouden. Het is nu in gebruik als cultureel centrum, voor concerten en bijeenkomsten van uiteenlopende aard. De kerk is een rijksmonument. (Reliwiki).

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's Theo Quicken februari 2009; foto rechts Jos van Klooster februari 2021.
Oostkerkplein 1

foto: Jos van Klooster, februari 2021