Vaals

        

Op de nok van het dak van de voormalige Lutherse kerk in Vaals staat een vaan. Misschien staat in de vaan een zwaan maar dat moet worden nagegaan.

De kerk stamt uit 1736 en doet vanaf 1968 dienst als cultureel centrum. Het gebouw heet de Kopermolen en volgens Stichting de Kopelmolen Vaals is die naam ontleend aan een vroegere kopermolen, waarvan het voorste gedeelte in 1736-1737 plaats moest maken voor de veel grotere Luthers-Evangelische kerk.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto kerk en vaan (uitsnede) Wikipedia
Von Clermontplein 1