Amsterdam

        

Op de toren van de Augustanakerk in Amsterdam staat een vaan. Het stelt een kruis voor in een boot, teken van de oecumene. Zie Zeewolde. Op de draai-as van de vaan staat een ster.
De kerk bood onderdak aan de Protestantse Kerk Amsterdam en aan de Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam. Sinds 2017 bestaat de kerk uit 16 zelfstandige woningen.

Een artikel in Het Parool van 12 juli 2017 citeert Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam: "De kerk is gestopt, maar de kerk gaat door". Hij doelt het feit dat de laatste dienst in de Augustanakerk aan het Wachterliedplantsoen in Bos en Lommer eind 2014 werd gehouden. De kerk in de stijl van de Wederopbouw uit 1957 sloot haar deuren, als onderdeel van een reeks bezuinigingen die de kerkenraad, gevormd door ouderlingen, diakenen en predikanten, moest doorvoeren. Het was voor de Lutherse gemeenschap in Amsterdam echter geen optie om het gebouw te verkopen. "We vonden het zonde om de kerk te verpatsen, en kwamen met het plan om het gebouw te behouden voor huisvesting."
Een 16-tal zelfstandige woningen is gerealiseerd in de kerk, waarbij de karakteristieken die het gebouw tot kerk maken zijn behouden: het kruis is gebleven en de contouren van het gebouw bewaard. "In het verleden hadden de Lutheranen op verschillende plekken hofjes voor ouderen. Op een bepaalde manier is de Augustanakerk nu ook een hofje. Een divers hofje wel te verstaan, want de oudste bewoner is 93 jaar, terwijl de jongste 24 is. Een bewust gemêleerde bewonersgroep, want het is de bedoeling dat de bewoners voor elkaar zorgen.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's juli 2013
Erasmusgracht 24