Overlangel

                

Op kerk van St. Antonius Abt te Overlangel staat een zeilschip met achterop een haan.
Blijkens de website van Sint Antonius Abt in de Lage Landen was er in Oude Langel een haven (aan de Maas) waar vooral wijn, graan, steenkool en hop werden verhandeld. En er was een scheepswerf. De arbeiders gingen er omheen wonen, er kwamen cafés, winkeltjes en herbergen voor de bewoners en scheepslieden. Allen leefden van de handel en de scheepvaart en sommigen werden zeer welvarend, zoals de familie de Bruijn, die in graan en wijn handelden. Later financierden zij de bouw van de huidige kerk van Overlangel, die, volgens een plaquette op de kerk, in 1854 werd voltooid. En vandaar, ongetwijfeld, het scheepje als windvaan op de torenspits.
Beluister de reportage over de kerk.
terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2009


Grotere kaart weergeven