Willige Langerak

        

Op de toren van de kerk van Willige Langerak in Schoonhoven staat een vaan met daarin het wapen van Willige Langerak, een leeuw. In 1978 werd de toren van de kerk gerestaureerd. Er stond toen sinds ca 20 jaar geen windvaan op. De huidige windvaan is in 1978 nieuw geplaatst naar ontwerp van de heer P. Bot (zie hieronder) en op 11 april 2007, na herstel, opnieuw.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's april 2008Het gemeentewapen van Willige Langerak.
bron: International Civic Heraldry

Bron: Boekje ter gelegenheid van de overgang van Lopik naar Schoonhoven
        

Informatie Piet Bot, 2011. In 1978 vond er een restauratie plaats van de toren van de kerk van Willige-Langerak met als opdrachtgever-eigenaar de Gemeente Schoonhoven.
Sinds september 1970 behoort het deel van Willige-Langerak waar de kerk staat, tot de gemeente Schoonhoven. Voorheen was het grondgebied van de gemeente Lopik. Daarvoor is zelfs de provinciegrens van Zuid-Holland naar het oosten opgeschoven. De heer Bot was destijds bouwkundig tekenaar bij Architectenbureau ir. R. Visser te Schoonhoven, die de directie voerde over bovengenoemde restauratie. In 1978 had de toren geen windvaan, die was ca. 20 jaar daarvoor “verdwenen”, en de heer Bot kreeg de opdracht om een nieuw ontwerp te maken van het gehele torenkruis met vaan. Na goedkeuring van Monumentenzorg, is het ontwerp (boven) uitgevoerd en heeft hij zelf de vaan geplaatst.
Het ontwerp is afgeleid van een prent van Hendrik Spilman (hiernaast).