Vaals

                 

Op de het nokeind van de voormalige Waalse (Franse) Kerk in Vaals stond een engel met bazuin. Het gebouw is een rijksmonument
Wikipedia: In 1667 werd het kerkje gebouwd door de Frans-Waalse Gereformeerde gemeente. Vanaf 1803 was het eigendom van Hoogduits-Gereformeerden. In 1837 werd het gebouw verkocht en verbouwd, waarbij er verdiepingen in aangebracht werden en er een bakkerij in gevestigd werd. Thans is het gebouw in gebruik als woningen.

Volgens een volksverhaal op Cittaslow (bron: Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals) miste de engel een been. Die zou er zijn afgeschoten bij gelegenheid van een schietwedstrijd die gehouden werd bij een vogelstang op de grens van Vaals en Aken in juli 1757. Dat leverde een hoop trammelant op.

Op het eerste gezicht mist de rechter engel een been, zoals dat ook het geval is op de uitvergrote foto van de kerk. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat een been samenvalt met de draai-as van de engel, wat duidelijk te zien is op vaan in de sneeuw. Na 1757 kan de engel natuurlijk best zijn gerestaureerd.

De vaan hangt nu aan de wand in de kerk (info: Patrick Schiffers, zie foto hieronder).

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto kerk maart 1982 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, linker vaan januari 1982 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, rechter vaan Cittaslow
Akenerstraat 12


foto januari 2021 Patrick Schiffers