Amsterdam

        

Op de toren van de Remonstrantsche kerk aan de Diepenbrockstraat in Amsterdam staat een helm.
Dit slaat op Jesaja 59:17 en De brief aan de EfeziŽrs 6:17 (bron: Tiny de Boer, bureau Vrijburg). In de Nieuwe Bijbelvertaling (Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem) luiden de teksten: "Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd." en "Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden."
De kerk wordt gebruikt door de Vrijburg, een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2006