Volendam

                 

Op de toren van de protestantse kerk in Volendam staat een zeilschip.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's Marjan Nijman, september 2005; foto vaan juli 2006Op Kerkgemeente Volendam info kerkgemeente/gebouwen staat:
In 1657 vroeg de kerkeraad van Edam aan de Staten van Holland en Westfriesland medewerking voor de bouw van een predik- en schoolhuis in Volendam. Daarin werd toegestemd en op 6 oktober 1658 werd de kerk ingewijd. De bouw ervan had Dfl 3250,- gekost. Vanaf die tijd werd er eens in de twee weken gepreekt. Nadat in later eeuwen kerkdiensten soms wekelijks dan weer tweewekelijks werden gehouden, is er sinds 1979 elke zondagmorgen dienst.

De stolphoevekerk in Volendam is in 1658 gebouwd door Adriaan Nieng, een molenmaker uit Hoorn. Het nagenoeg vierkanten uit hout opgetrokken kerkje heeft een door een klokketorentje bekroond tentdak en staat op een bakstenen voeting. In het torentje bevindt zich een klok die elke zondagmorgen en bij bijzondere gebeurtenissen wordt geluid. Het kerkje vertoont veel overeenkomst met de Noordhollandse stelphoeve. De wanden van de gepotdekselde en geteerde planken zijn door rechte en rondboogvensters doorbroken. De getoogde hoofdingang bevat nog de oorspronkelijke strokendeur.