Bredevoort

                

Op de toren van de nederlands hervormde SintJoris-kerk in Bredevoort staat Sint Joris en de draak.
Zie ook Terborg.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's (december 1996); juli 2004

Grotere kaart weergeven


In 2000 vierde Bredevoort het 1400-jarig lustrum. Reden voor feestelijkheden en een Internetsite.

St. Joriskerk
Aan de Markt staat de laatgotische Sint-Joriskerk, waarvan de fundamenten uit 1316 stammen.
Dit is een van de weinige protestantse kerken die in de zeventiende eeuw zijn gebouwd. De kerk
kreeg in 1672 een fraaie rococo preekstoel en werd later voorzien van een Naber-orgel. Elke
dinsdagmiddag in de zomervakantie is de kerk te bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur. De kerk
dankt haar naam aan de schutspatroon van de borgmannen van Bredevoort, Sint-Joris die de draak
overwint. Op de toren staat daarom niet de traditionele haan, maar Sint-Joris.
Wie met het gezicht naar de kerk staat, ziet op de hoek van de markt aan de rechterhand een
borgmanshuis op nummer 7. Samen met nummer 5 zijn dit rijksmonumenten. Voor de kerk langs lopend
zie je een wit huis met opschrift "anno 1613". Dit pand is eveneens een rijksmonument. Ga tussen
de kerk en dit pand door. Let op de achtergevel van het huis. Hier zie je vele duivengaten. Het
houden van duiven is in de Middeleeuwen een 'heerlijk recht', alleen voorname lieden mogen dan
duiven houden. Achter in de kerk zit in de muur een, tegenwoordig dichtgemetseld, raam. Door dit
raam moeten melaatsen de dienst kunnen volgen.


bron: ikoon geschilderd door Marja Benschop-Smit