Amsterdam

        

Op het torentje van de Sint Olofskapel gezien vanuit de Zeedijk staat een vaan. De kapel is het een-na oudste kerkgebouw van Amsterdam. De oudste is de Oude Kerk. De kapel is sinds 1917 niet meer in gebruik voor religieuze doeleinden en is op 1 juni 1966 geheel uitgebrand. De brand ontstond vermoedelijk doordat bij las- en snijwerkzaamheden bij de restauratie van de kapel een balk is gaan smeulen en later is ontvlamd. Het gebouw was van de Friesch-Groningse Hypotheekbank die het kreeg doordat ze de grootste schuldeiser was in een faillissement. De bank stond de kapel af aan de Vereniging “Hendrick de Keyser” (Delpher, De Tijd, 2 juni 1966).In 1992 is hij gerestaureerd en verbouwd tot conferentiecentrum. Of de vaan oorspronkelijk bij de kapel hoorde is natuurlijk de vraag. Op een prent van Jacob van Meurs uit 1663 stond een haan op het torentje.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's december 2012
Zeedijk 2A