Gouda

                

Op het torentje op het kruis van de hervormde Sint-Janskerk in Gouda, de langste kerk van Nederland, staat een vaan met een ster met daarin het jaartal 1704. De ster komt ook voor in wapens op het stadhuis van Gouda en ook in het stadswapen. Het jaartal heeft misschien te maken met de inspectie van de kap.
De kerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. Op het koor van de kerk staat Sint Jan met het lam gods. Volgens Wim Denslagen is deze windvaan uit 1552 en stelt het de doop voor van Christus in de Jordaan. De duif in deze windvaan is de heilige geest.

Bianca van den Berg, Inspectie van de kap, Bijlage 17 in: De Sint-Janskerk in Gouda: een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan. 2008.
Wim Denslagen, Gouda. Waanders, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 2001. Blz 100.
Bijbel, Querido Jongbloed, MatteŁs 3: Zodra Jesus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.


terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2012

Het gemeentewapen van Gouda
bron: International Civic Heraldry