Ede

        
Op het "Cleyne toorntje" op het kruis van de Oude Kerk der Hervormde Gemeente in Ede staat een vaantje. Het is een oorspronkelijk aan Johannes de Doper gewijde kruiskerk.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's maart 2012

Kerkplein