Ruigoord

                

Op de toren van de kerk in Ruigoord staat het logo van Ruigoord.
Blijkens een artikel in NRC Handelsblad (23 juli 2013, blz 18) ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het "ooit vrijzinnige kunstenaarsdorp" staat op de toren ter vervanging van het kruis "een 'spilist' -het symbool van Ruigoord dat verwijst naar de niet-exacte wetenschappen, het eeuwige leven en de kosmische glimlach."
Ruigoord is een krakerskolonie sinds de jaren '70. Het is in gebruik genomen toen het oorspronkelijke dorp ontruimd moest worden vanwege uitbreiding van het westelijk havengebied, wat vervolgens door de oliecrisis niet doorging. In de jaren '90 toneel van behoorlijke rellen, daarna tot rust gekomen en er vinden nu jaarlijks een paar festivals plaats, georganiseerd door de paar honderd bewoners. In het voormalige kerkgebouw zijn ateliers gevestigd en worden culturele actiteiten georganiseerd. Detail is dat de kerk een rol speelde in de uitvaart van Simon Vinkenoog in 2009. Na de uitvaart werd in het kunstenaarsdorp een vreugdevuur ontstoken.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2012

        
logo Ruigoord
        
officiŽle site Ruigoord