Mastenbroek

        

Op het koor van de O.L. Vrouwe ter Zonkerk van Mastenbroek staat een windvaan met daarin een vaars, staande voor een altaar. Blijkens info van M. van Ittersum verwijst dit naar het kerkzegel van Mastenbroek met een koe onder een boom en met daarom de tekst "Nos christi sanguis mundat non rufa luvenca" (Moge niet de rode [offer]vaars maar het bloed van Christus ons reinigen). De tekst verwijst naar Numeri 19:2, waarin sprake is van een te offeren gave rode vaars zonder enig gebrek, die nog nooit een juk heeft gevoeld.

Voorheen had Mastenbroek een kerkzegel met daarop een grazende koe met daarbij I Joh 1 Num 19, met eromheen de tekst "Lux lucens in tenebris" (Het licht schijnt in de duisternis), naar Johannes I:1. Zie bijvoorbeeld De Nederlandsche Hervormde Kerk in haren uitwendigen toestand en inwendig bestuur, Volume 1, H. M. C. van Oosterzee, predikant te Oirschot, Schiedam, H.A.M. Roelants, 1865, blz 209.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   tip: M. van Ittersum; foto's augustus 2011

Grotere kaart weergeven
Kerkwetering 1