Willemstad

        

Op de toren van het Oude Raadhuis in Willemstad staat een vaan in de vorm van een meerman (rijksmonumenten.nl).Het vogeltje is een tijdelijke gast. Het gebouw diende als raadhuis en tevens als kerk.
Volgens Wikipedia werd het gebouwd in 1587. Oorspronkelijk wenste Prins Maurits dat er een kerk èn een raadhuis zou worden gebouwd in het nog jonge dorp. Vanwege de oorlogssituatie was daarvoor geen geld. Aldus werd een soort multifunctioneel raadhuis ontworpen waarin men ook kerkdiensten kon houden en dat voorzien was van een toren met luidklok. De kerk zal niet lang dienst gedaan hebben want rond 1610 kwam de koepelkerk gereed. Het gebouw werd in 1999 verkocht aan een particulier, het werd gerestaureerd en in 2005 heropend.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    tip en foto vaan Dolf Harff. Foto Oude Raadhuis Wikipedia/Michiel1972