Vollenhove

                

Op het torentje van de Heilige Geestkapel in Vollenhove staat een duif, symboliserend de Heilige Geest.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (juli 2002); augustus 2011


Op het ANWB-bord op de kapel staat:"Eénbeukige gotische kapel met rechtgesloten koor en dakruiter. Onderdeel van het in 1370 door de stad gestichte gasthuis voor de verzorging van zieken. Als zodanig dienst gedaan tot 1578. Na de hervorming in gebruik genomen als school en gebouw van de wacht. Ook gebruikt als bergplaats van turf voor de kerk en van zeilen en netten voor de vissers. In 1799 teruggegeven aan de rooms-katholieke parochie en als kerkgebouw gefungeerd tot 1953. Was daarna ondermeer klaslokaal, gymnastiekzaal en opslagplaats. Gerestaureerd in 1973-1980. In het koor een muurschildering, voorstellend Sint Joris en de draak.