Noorddijk

                 

Op de toren van de Stefanuskerk in Noorddijk staat een adelaar. Op het koor staat een vaan met het wapen van de familie Wichers (zie verderop).
A. Pathuis: Wapen: Wichers. N.B. Op dak van koor. Sedert c. 1928 niet meer aanwezig (Kennelijk inmiddels wel weer). Afgebeeld: GDW [A. Pathuis. Groninger gedenkwaardigheden. Assen 1977], nr.2942a.
Blijkens een artikel in Garmer en Thesinger Express van oktober 1999 werd de kerk in 1995-1997 geresteraureerd en werd bij die gelegenheid de verdwenen windvaan van het koor met het wapen van de familie Wichers gereconstrueerd en herplaatst.

        
terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's maart 2003

Het wapen van de familie Wichers bestaat uit drie cirkels en een passer, zoals te zien boven in het schild.
Toren
In 1648 legde juffer Anna Maria Ulgers, telg uit een Gronings regentengeslacht, de eerste steen voor de huidige toren. Het bouwwerk, dat een voorganger van hout verving, werd opgetrokken uit baksteen en voorzien van natuurstenen banden (speklagen). De aanneemsom bedroeg maar liefst f 6.000,-. Zes jaar later, in 1654, kreeg de toren een uurwerk en twee koperen wijzerplaten. De grote luidklok werd in 1660 gegoten door Willem Jacobus de Vrij. In 1714 kwam er een kleinere luidklok bij. De robuuste toren is bijna twintig meter hoog en wordt bekroond door een piek met twee bollen en een adelaar als windvaan.
Restauratie
De meest recente restauratie van het Noorddijker kerkje vond plaats van 1995-1997. Daarbij is het karakter van het complete 19e eeuwse interieur behouden gebleven. Wel werd de bruikbaarheid van het gebouw door nieuwe voorzieningen, zoals centrale verwarming, een keukenblokje en een toilet, verbeterd. De verdwenen windvaan van het koor met het wapen van de familie Wichers is gereconstrueerd en herplaatst. De vier blanco ramen hebben sinds de restauratie ook een glas in lood structuur. Het omgrachte kerkhof met o.a. een fors gietijzeren grafmonument met obelisk van de familie Boeles en een opvallend monument met opengeslagen bijbel, vervaardigd voor K. Homan, werd onlangs ook opgeknapt. Op de westgevel van de toren is het voormalige wapen van Noorddijk aangebracht. De kleine luidklok, gegoten in 1714 is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. In 1996 werd een nieuwe tweede luidklok door het Noorddijker echtpaar Boering geschonken.
(Garmer & Thesinger Express, Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken, 25e jaargang oktober 1999)

Bronnen:
De Stefanuskerk van Noorddijk (Harry Oostland)
Monumenten in Nederland _ Groningen (Ronald Stenvert)
Kerken in Groningen (Ada van Deijk)