Woltersum

                 

Op de toren van Woltersum staat een fuut. De spreeuw op de rug is een tijdelijke voorbijganger.

De fuut komt voor in het volkslied van Woltersum (bron):
“…De meulen “Fram” doar vlak bie diek
Dei is een lust veur ’t oog.
De fuut, dei op de toren stait,
Holt fier zien kop omhoog…”.


A. Pathuis: Een vogel, misschien een zwaan. N.B. Misschien wapenfiguur, helmteken, of slechte variant van de adelaar uit het wapen van de stad Groningen, eigenares van de unieke collatie 1735-1856. Zie: RAG [Rijksarchief Groningen]. Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2571, blz 455. OBS [W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis. De ommelander borgen en steenhuizen. Assen 1973. Met afbeeldingen], blz. 505.
K.T. Meindersma (I): De windwijzer op de toren van Woltersum heeft in veel opzichten de gestalte van een zwaan, maar het eigenaardige kroontje laat ook een andere vogel vermoeden.
In Woltersum zelf houdt men het op een fuut, getuige ook het bericht in de Noorderkrant van 3 augustus 1988 onder de kop: "Woltersums 'fuut' draait weer".

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's Jan Fré van Boven
   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.