Marknesse

                 

Op de toren van de Verlosserkerk uit 1955 in Marknesse staat een zeilschip.

De betekenis van de vaan wordt op twee manieren uitgelegd. In "Marknesse in 75 verhalen", uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Marknesse, wordt archivaris Marjan Pol van de PKN-kerk Marknesse geciteerd. Er is een mooie technische beschrijving van de windwijzer met tekening. De maten, de materialen en zelfs het gebruikte aantal schroefjes wordt duidelijk vermeld. Maar niets over het type schip en haar betekenis.

                In "Marknesse in 75 verhalen" houdt een deskundige het op een karveel met een Maltezer kruis in het zeil. "Dergelijke middeeuwse scheepjes voeren vroeger in de Middellandse zee. Het schip van Columbus was ook een karveel". Zou het dan een verwijzing naar de bekende 'Santa Marina' kunnen zijn? Misschien. Het is mogelijk. Ook de symboliek is dan duidelijk. Immers, ontdekkingsreizigers, pioniers en kerkmensen hebben allemaal hetzelfde ideaal; ze zijn op weg naar een nieuw land.
                Volgens Flevolander Erfgoed is er sprake van een pijl die vrij kan draaien om de standerd. De pijl heeft een versiering in de vorm van een middeleeuws koggeschip. De kogge op de windwijzer heeft een tweeledige betekenis. Enerzijds is de kogge het zinnebeeld van 'de Kerk', de gemeenschap der gelovigen drijvend op de wereldzee. Anderzijds verwijst de kogge naar het verleden, toen op de plek waar de Verlosserkerk gebouwd is nog schepen op de Zuiderzee voeren. Het koggeschip is vooral bekend geworden als vrachtvaarder van de Hanze.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 1998, augustus 2004
Sluis 1-5