Loosduinen

                 

Op de toren van de voormalige Oecumenisch Protestantse Franciscuskerk, voorheen Stichtingskerk Bloemendaal Loosduinen (Den Haag) staat een zeilschip. Op het dakje boven een ingang links van de hoofdingang van de kerk staat het christusmonogram, op een scheepje met daarin een vis.

Volgens reliwiki is de kerk in 1924 in gebruik genomen en is de toren is in 1944 vernield; de toren is in gewijzigde vorm hersteld. Een vraag is of er altijd een zeilschip op de kerk stond. Een ansichtkaart van voor 1944 geeft daar geen uitsluitsel over.

De kerk is nu in gebruik als Ontmoetingscentrum De Kerk door Reakt. Reakt levert ondersteuning aan mensen die zijn opgenomen in een kliniek of wonen op een klinisch terrein, zoals bij voorbeeld van de Parnassiagroep op het terrein waarvan de kerk staat.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's augustus 2021
Monsterseweg 75, Den Haag