Ens

                

Op de losstaande toren van de gereformeerde kerk (nu PKN) de Zaaier in Ens staat een dier dat van voren een paard en van achteren een vis voorstelt.
De combinatie paard en vissenstaart komt voor in de Griekse mythologie en is de maritieme tegenhanger van het gewone paard, geheten hippocampus. Misschien verwijst het naar landbouw en visserij. Ens was het zuidelijk deel van het toenmalige eiland Schokland in de Zuiderzee.

Volgens Flevolander Erfgoed bestaat de windwijzer uit 1959 uit het hoofd, de voorbenen en de borst van een paard met aan de achterkant een fraai gekrulde rood-koperen vissenstaart. De hippocampus ligt op de golven. De windwijzer is een verwijzing naar het land dat op de zee teruggewonnen is. Het paard verwijst naar de land- en tuinbouw bij Ens terwijl de vissenstaart symbool staat voor het Zuiderzeeverleden.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's maart 1995, juli 1998 en augustus 2004.
Stallijnstraat 1