Bussum

        

Op de voormalige kerk van de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Bussum staat een moderne windvaan in de vorm van een vogel. Het zou Borowski glass kunnen zijn. Zie catalogus, outdoor objects, blz 47.
Jarenlang heeft er een haan op de toren gestaan maar jaren geleden was er een blikseminslag in de toren waarbij de haan is gesneuveld. De toren is toen hersteld. Alleen is er geen haan of andere windvaan teruggekomen.

De gemeente heeft 2003 aansluiting gezocht bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Huizen. Het kerkgebouw aan de Iepenlaan is destijds gekocht door een raadslid van Bussum. Na langdurige discussies is in 2006 besloten dat het kerkje in oorspronkelijke luister zou worden hersteld. Het wordt nu (2011) verbouwd om als woonhuis in gebruik te worden genomen.

terug naar Vaantjeskaart 
van Nederland   bron:krantenknipsel; tip en foto vaan: Frans Kievit
Iepenlaan 6