Erichem

                 

Op het nokeind van de consistorie die op de plaats staat van het oude koor van de Nederlands Hervormde Sint Joriskerk van Erichem staat Sint Joris en de draak, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zonder paard.
De kerk is in de periode 1979-1981 gerestaureerd met als architect N. van der Rijt. Voor de restauratie had het achterste deel een geknikt lessenaarsdak (zie foto). Dominee Scheffer vond dat het nieuwe uiteinde een windvaan verdiende en de architect ontwierp de vaan met de lopende Sint Joris en de draak. De vertegenwoordiger van Monumentenzorg achtte het ontbreken van Sint Joris' paard een probleem maar de architect vond een paard duur terwijl er niet veel geld was.
Op de toren staat een wandelende haan.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    informatie Mevr Geert van Kessel en ds F.H. Scheffer; foto's kerk en vaan april 2016; foto haan april 2021


Bron: Het boekske van Errekom. Onder redactie van Ds. F.H. Scheffer & G.D. de Gier.